Komt de boodschap in uw tekst daadwerkelijk over? Het helpt om een ander kritisch naar uw tekst te laten kijken. Dat wij perfectionisten zijn, kan in uw voordeel werken.

Is de tekst in foutloos Nederlands? Lopen de zinnen? Is de opbouw logisch? Staat er wat u bedoelt te zeggen? Sluit het woordgebruik aan bij degenen die u wilt bereiken? Staan er geen overbodige woorden in? Wij bekijken uw tekst met aandacht en halen de fouten eruit die u over het hoofd had gezien. Het resultaat is een duidelijke, krachtige tekst, toegesneden op uw doelgroep en uw doelstellingen.

 

Wij

Tekst

Tekstschrijven

Redigeren
en corrigeren

Presenteren

Vertalen

Vormgeven

Acteren